RING

40 68 84 74

TILBUD & SPØRGSMÅL?

Tegn på rotter

For at kunne bedømme om det er rotter, mus eller måske en mår, man har i sit hus, kan til tider være svært. Herunder er der et par råd til hvordan du selv kan se om det er rotter og hvordan man selv kan sikre sig mod fremtidige besøg.

Tegn på rotter udendørs

Rotter i brændestakke: Rotter benytter ofte den samme rute hver gang, og slider derfor veksler og fordybninger, hvor de løber ud og ind ad brændestakken. Rotter i kompostbunker: Huller med jordudskrab i bunden af kompostbunken samt huller og gange oppe i kompostbunken.

Rotter fra kloaksystemet: Er der huller uden opskrabet jord over kloaksystemet eller ved gennemløbsbrønde, køkkenbrønde og tagnedløbsbrønde o.l. Huller, som findes i ikke umiddelbar nærhed af kloakken, stammer som regel fra mosegrise eller mus, hvor hullet også er mindre, ca. på størrelse med en bordtennis bold.

Rotter ved fuglefodersteder: Ofte kan rotterne ses på foderbrættet, hvor de æder eller henter føde, som bringes til boet, som kan være et gravet hul, ind under en busk i nærheden eller i en nærliggende brændestabel, skur eller lignende. Tegn på Rotter i hønsehuse, voliere, skure, garager m.v: Store huller på 6-8 cm ( ca. en Tennisbold.) med opskrabet jord, gnavede huller i vægge m.v., ekskrementer, spor efter poter og hale i støvet og lignende.

Tegn på rotter indendørs

Rotter på loftet: Ofte stammer lyde på loftet fra mus, især de store halsbåndsmus kan larme og gnave ganske betydeligt, men også husmår kan lave en kraftig støj. Hvis der forekommer skrig og høje pibe lyde, er det dog sikkert rotter, man hører. For at undersøge om det drejer sig om rotter, kan man se efter ekskrementer eller spor i udlagt mel eller lignende. Når der er rotter på loftet, stammer de ofte fra et åbentstående eller defekt udluftningsrør fra kloak systemet.

Rotter under gulvet: Når der er rotter under gulvet, stammer de ofte fra et utæt kloakrør under huset. Dog kan de også komme ind ad en defekt ventilationsrist i soklen. på ældre huse med kampestensfundament, ser man ofte rotterne grave sig under fundamentet eller gå ind ad sprækker mellem stenene. Rotter under gulvet giver sig som regel til kende ved gnave lyde eller piben og skrigen.

Ofte kan en kloaklugt i huset indikere, at der er en utæthed under gulvet, ligesom en kraftig rottelugt i krybekældre og lignende kan afsløre, at der bor rotter.

Rotter i beboelsesrum: Når der er rotter der hvor vi bor og færdes, afslører de sig som regel hurtigt via deres ekskrementer eller ved, at de graver i potteplanter eller gnaver i sprækker og revner for at komme ind i andre rum. I køkkenskabe flænser de ofte skraldeposen, hvorimod runde huller i posen som regel er lavet af mus. Man kan også her se efter ekskrementer eller lægge mel ud og se efter spor.

Rotter i beboelsesrum kan være omstrejfende rotter, som er kommet ind ad et åbentstående vindue, en kattelem eller en dør. Men de kan også været kommet op fra et gulvafløb, hvor risten mangler eller ligger løst. Rotter kan også i sjældne tilfælde passere vandlåsen i toilettet og komme op ad toiletkummen. Endvidere kan rotter under gulvet eller på loftet selvfølgelig også sprede sig til beboelsesrummene.

Hvad kan man selv gøre for at forebygge mod rotter?

​Forebyggelse udendørs

Brændestakke:

  • Når der er en brændestak i umiddelbar nærhed af hønsehuse, og kaninbure m.v. er det ideelt for rotterne, idet de så kan bo i brændestakken og indtage deres måltider ved hønsene eller kaninerne. Derfor bør brændestakken placeres langt fra fodermuligheder og gerne været fritstående, da Brændestakke som er stablet op ad en husmur, kan virke som en trappe for rotterne, som derfra har mulighed for at komme op på loftet.

Kompostbunker/beholdere:

  • Der bør ikke komposteres madaffald, hvorimod gulerodstoppe, porretoppe og lignende ikke har nogen betydning. Kompost bør opbevares i lukkede, rottesikrede kompostbeholdere. Desværre har det vist sig, at flere af de nye kompostbeholdere af plastic ikke er så rottesikrede, som man har troet. Rotterne kan dels gnave huller i plastmaterialet, og dels grave sig ned under beholderen for at udnytte gæringsvarmen fra komposten.

Fodring af fugle:

  • Man bør fodre sparsomt, så fuglene spiser op hver dag. Hvis der ligger foder om natten, kan et foderbræt hurtigt samle rotter. Vær opmærksom på at rotter er dygtige til at klatre og derfor nemt kan komme op til mejsebolde og lignende i buske og træer.

I hønsehuse, voliere, skure, garager, m.v:

  • Vægge og mure bør være så tætte som muligt, (en rotte kan klemme sig igennem et hul på størrelse med en 50 øre). Husdyrfoder bør opbevares i lukkede tønder og lignende. Der bør ikke overfodres. Man bør undgå rod og opstabling af effekter. Husk, at en rotte kræver to ting, nemlig skjulesteder og føde. Hvis man tager den ene eller begge ting fra den, vil den finde andre steder at bo.

Forebyggelse indendørs

  • Udluftningsrøret fra kloakken bør været helt og aflukket med net, så rotterne fra kloaksystemet ikke kan komme ud på taget eller loftet.

  • Riste på alle gulvafløb, bør været af metal og været fastskruet. (En rotte kan løfte en rist, som vejer 1,2 kg) Udskæring til afløbsslanger fra vaskemaskiner bør ikke være større end afløbsslangen.

  • Bevoksning op ad muren bør holdes nede i en højde på 1 m under tagudhænget

  • Udluftningsriste i soklen bør være hele og fastsiddende. Huller i kampestensfundamenter bør lukkes med cement og eventuelt sammenkrøllet hønsenet / kyllingenet.

Håber denne lille vejledning, var en hjælp.

Mvh. Kim Fini.

​Få hjælp til bekæmpelse af rotter

Udfyld denne formular

​Hvis du ønsker at høre mere om Finito, få et tilbud eller ønsker information om skadedyr, så skriv lidt om opgaven og dig selv, i  kontakt formularen herunder!

Du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe eller sende en SMS på

tlf: 40 688 474, eller sende en mail på fini@finitoskadedyr.dk 

 
 
Vedhæft evt. billede
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Finito vil kontakte dig, hurtigst muligt.

Firma

Finito Skadedyr v/Kim Fini Christensen

CVR: 30391225

Adresse​

Åkandevej 49
4330 Hvalsø

Kontakt

Telefon: 40 68 84 74 

E-mail: fini@finitoskadedyr.dk